Er is een netwerk aan sprekers, trainers en coaches beschikbaar om kerken en gemeenten te ondersteunen.

We onderscheiden twee hoofdgebieden:

1.
Preventief - opbouw, vorming, training

Voorkomen is beter dan genezen. De praktijk is dat er veel speelt in een gemeente. Hoe leren we als kerk en gemeente omgaan met verschillen? Er worden trainingen, lezingen, workshops en cursussen aangeboden.

2.
Conflictbemiddeling

Als er eenmaal conflicten zijn, hoe lossen we ze dan op? Soms lukt het om daar met elkaar uit te komen, soms is het nodig dat iemand van buiten wordt ingeschakeld. Mensen in ons netwerk hebben ervaring met mediation en conflictbemiddeling, zowel individueel gericht als voor een totale gemeente.

Op de
volgende pagina stellen we ons kort aan U voor.