Herkent u zich in één van deze uitspraken?
 • De communicatie tijdens de vergaderingen verloopt niet vlekkeloos
 • Af en toe zie ik in onze groep boze gezichten
 • Onuitgesproken verwachtingen beïnvloeden de gang van zaken
 • Irritatie speelt een rol vanwege ‘alweer zo’n opmerking die niet landt’
Op dit deel van de site vindt u meer informatie met betrekking tot het onderwerp ‘kerkenraad en communicatie’.

U vindt hier de volgende onderdelen:
 1. Het belang van goede communicatie: waar hebben we het over als we spreken van communicatie? Hoe is communicatie bedoeld? Hoe kan communicatie ontaarden in conflict? Op de basisvragen rond communicatie wordt in de inleiding ingegaan.
 2. Conflictfasen: niet ieder conflict is hetzelfde. In conflicten zijn verschillende fasen aan te wijzen. Hoe kunnen deze fasen getypeerd worden? Een schematisch overzicht, voorzien van een toelichting.
 3. Conflicthanteringstijlen: hoe kunt u het beste omgaan met conflicten? Welke stijlen van conflicthantering kunnen het beste worden ingezet? Een beschrijving van de verschillende stijlen die ingezet kunnen worden bij conflicthantering.
 4. Praktische handreikingen: hoe kunt u het beste actie ondernemen in communicatie en conflict? Welke aandachtspunten zijn daarbij belangrijk? Enkele praktische handreikingen.
 5. Persoonlijk advies: weet u niet wat u het beste kunt doen in uw situatie? Of is de situatie te complex voor u om deze te stimuleren richting herstel? Voor persoonlijk en/of vrijblijvend advies kunt u terecht bij de op deze site aangegeven personen.
 6. Literatuur: wat als u graag meer wilt weten? Enkele suggesties voor literatuurstudie.
 7. Links: een bron voor meer informatie en achtergronden.
 8. Artikelen: een pagina waar u interessante artikelen kunt downloaden.
Het is onze hoop dat u met behulp van deze handreiking een weg zult vinden in uw specifieke omstandigheden met betrekking tot het thema ‘kerkenraad en communicatie’.