Praktische handreiking

Voordat u in de praktijk aan de slag gaat met het oplossen van een conflict, is het goed om de volgende tips te lezen. Ze kunnen u helpen het conflict op een goede manier bespreekbaar te maken. Bovendien kunnen deze tips u helpen om conflicten te voorkomen, omdat veel tips ertoe leiden dat het conflict niet uitgroeit tot een explosie.

  • Vertel uw verhaal in de ik-vorm Door het verhaal ‘bij uzelf te houden’ voorkomt u dat mensen zich direct aangevallen voelen. Het is uw verhaal, uw visie, uw ervaring en als u dat ook zo brengt, kunt u discussie daarover voorkomen. Praat daarom steeds in de ‘ik-vorm’. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb het idee dat het niet zo lekker loopt met de communicatie in onze groep, want ik ervaar regelmatig een bepaalde spanning…’
  • Uit geen kritiek op mensen, maar op hun gedrag Probeer opmerkingen als ‘U doet altijd…’ of ‘U bent altijd zo…’ te vermijden. Daarmee voorkomt u dat het gesprek wordt afgeleid van de kwestie naar de persoon. Het gaat immers niet over personen, maar over inhoudelijke kwesties. Als u iets wilt zeggen over het gedrag van een ander persoon, is het goed deze boodschap over te brengen als een ik-boodschap. Daarmee voorkomt u verwijten. Bijvoorbeeld: ‘Ik vind het niet fijn dat je zo tegen mij praat, omdat ik daardoor het idee krijg dat je mij als een kind behandelt.’
  • Probeer u te verplaatsen in de ander Verplaats u in de ander door uzelf af te vragen: ‘Waarom reageert hij zoals hij reageert?’ of ‘Hoe zou ik me voelen in zijn positie/ situatie?’ Stel eventueel vragen aan deze persoon om er achter te komen. Bovendien geeft u daarmee het signaal dat u betrokken bent op de ander en hem niet zomaar in een ‘hokje’ plaatst.
  • Houd rekening met onderlinge verschillen Ieder kerkenraadslid heeft een verschillende achtergrond. Ieder komt uit een eigen gezin, plaats, provincie en ieder heeft een verschillende kerkelijke achtergrond. Bedenk dus dat niet iedereen op dezelfde manier met dingen omgaat of tegen dingen aankijkt.
  • Probeer zoveel mogelijk te overleggen Bij meningsverschillen hoeft niet iedereen het altijd met elkaar eens te worden, om wel tot een gezamenlijke overeenstemming te komen. Het is vaak mogelijk om te zoeken naar een middenweg. Om te komen tot overeenstemming moet iedere mening goed worden gehoord. Daarna moet er een voorstel komen, waarin iedereen zich min of meer kan vinden en waarmee het belang van de gemeente zoveel mogelijk wordt gediend. Soms moet u knopen doorhakken en een besluit nemen, terwijl niet heel de groep op hetzelfde standpunt staat.
  • Zoek een middenweg tussen ‘toegeven’ en ‘voet bij stuk houden’ Het is niet goed om teveel toe te geven, omdat u dan niet uw eigen standpunten serieus neemt. Bovendien is het ook niet goed om altijd voet bij stuk te houden, omdat u dan te weinig ruimte geeft aan het standpunt van de ander. Probeer dus een gezonde middenweg te zoeken, waarbij u uzelf én de ander serieus neemt.
  • Geef feedback mét voorstel(len) ter verbetering Als u kritiek geeft op een standpunt, op de werkwijze, op de manier van aanpak, op het gedrag van een ander, vergezel deze dan ALTIJD met ideeën hoe het anders kan. Kritiek zonder aanbevelingen of alternatieven komt over als een aanval. Kritiek mét alternatieven zet aan tot gesprek. Bijvoorbeeld: ‘Ik vind deze zin niet goed geformuleerd. Ik zou het als volgt doen…’
  • Geef ruimte aan uw emoties, mits u ze benoemt Als boos (of verdrietig, geprikkeld, geïrriteerd, e.d.) wordt tijdens een vergadering om iets wat gebeurt of wordt gezegd, mag u dit best uiten. Maar, daarbij moet u wel opmerken waarom u boos wordt, zodat andere mensen het kunnen plaatsen. Als u boos wordt, zonder het te zeggen of uit te leggen, is de kans groot dat er onbegrip ontstaat of dat uw boosheid verkeerd wordt geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld: ‘Ik word heel boos van het feit dat we elkaar niet laten uitspreken. Dat vind ik heel respectloos.’

We hopen dat u genoeg tips heeft gekregen om aan de slag te gaan met de problemen waar u tegenaan loopt.