In Vuistregels voor Vredestichters reiken we tien praktische richtlijnen aan hoe met lastige situaties in kerk en gemeente om te gaan en hoe jij praktisch kunt handelen als meningsverschillen aan de orde zijn.

Deze brochure is een uitgave van de Evangelische Alliantie. Een plek waar veel verhalen binnenkomen over onmin, meningsverschillen, communicatiestoringen en conflicten in kerkelijke situaties. Met deze brochure willen een praktische handreiking doen voor het onderlinge gesprek over het omgaan met meningsverschillen. De hoop is, dat hierdoor de Geest meer ruimte krijgt om verzoening te bewerken, waardoor de onderlinge eenheid bevorderd wordt en het getuigenis krachtiger.

De brochure is geschreven door Eddy de Pender. Hij heeft een eigen adviesbureau en coacht mensen in kerk en bedrijfsleven bij het zoeken naar oplossingen voor vastgelopen situaties. Hij is geregistreerd NMI-mediator. Tevens is hij auteur van het boek Help! Het is weer maandag over de brug tussen christen-zijn en werken. Zie hiervoor de website www.gelovenopmaandag.nl

Op een volgende pagina kun je hoofdstuk 1 uit de brochure lezen.

Enkele reacties op het symposium:
Nederlands Dagblad
Reformatorisch Dagblad
Friesch Dagblad