Symposium - Roergangers in de kerk
13 oktober 2011- Houten
Over leiderschap in kerken met een kerkenraad
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het wel en wee in de gemeente. Dat klinkt mooi, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Hoe is dan de rolverdeling tussen de predikant en de overige leden van de kerkenraad? Hoe sturend mag een predikant zijn? Is de predikant de leider of is hij in dienst van de kerkenraad? Als Netwerk Vredestichters constateren we dat in spannende situaties de rol van leiderschap heel belangrijk is. In kerken waarbij de kerkenraad eindverantwoordelijk is, is echter niet altijd duidelijk hoe het leiderschap wordt ingevuld. En wat gebeurt er als er spanning ontstaat tussen de predikant en (een deel van) de kerkenraad? Wie gaat dat oplossen?
Anne van Zanten is in juni 2011 afgestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Ede op dit thema. Zij heeft in tien gemeenten (PKN) interviews gehouden met zowel de predikant als iemand van het moderamen (meestal de voorzitter of de scriba). Deze interviews hebben het beeld bevestigd dat er veel onduidelijkheid is van wie welke initiatieven verwacht mag worden als er conflicten ontstaan.
Stacks Image 9
Uit mijn onderzoek is gebleken dat de kerkorde niet goed aansluit op de praktijk. Het geeft onvoldoende duidelijkheid waardoor er een grijs gebied ontstaat als het gaat om de positie die de predikant inneemt in de kerkenraad. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende verwachtingen met betrekking tot de leiderschapsrol die de predikant inneemt.
Stacks Image 10

Een artikel over dit onderzoek verschijnt in het septembernummer van het blad Leadership.