Stacks Image 3929
Op dit moment zijn wij als Netwerk Vredestichters betrokken bij een aantal projecten:
  • advisering ivm seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • coaching voorgangers/predikanten
  • gemeentebreed proces van verzoening en herstel
  • mediation tussen twee echtparen in een gemeente
  • begeleiding christelijke organisatie ivm spanning tussen leidinggevende en medewerkers
  • begeleiden oudstenteam: groei in weerbaarheid

We voeren deze projecten uit in zowel evangelische gemeenten als protestantse/reformatorische kerken.

Voor informatie:
mail of bel ons (06-10912623)

Lastige mensen in de kerk

Een boeiend artikel van Eddy de Pender.

Verdragen
Als we bij een kerk horen, hebben we met allerlei mensen te maken. Net als onze familie hebben we ze niet zelf uitgekozen. Op de een of andere manier hebben we vaak het idee, dat we het met iedereen goed moeten kunnen vinden. We zijn immers allemaal kinderen van God en het past niet om daar negatief over te denken. We zijn zelf ook niet volmaakt en de Bijbel roept ons op om elkaar te verdragen. Dit soort gedachten leiden er vaak toe dat we irritaties en ongenoegen onderdrukken. We staan het onszelf niet toe om irritant gedrag te benoemen en onvolwassen gedrag aan te pakken. Jammer genoeg verdwijnen die irritaties niet vanzelf.


Verder lezen:
klik hier.

———————————————

Stacks Image 823
GoedBoos gaat vanuit 12 bijbelverhalen in op diverse aspecten van boosheid.
Meer info:
zie website

Zeer inspirerend voor iedereen die wat meer grip wil krijgen op wat boosheid is en wat het niet is; wanneer het goed is en wanneer niet.
Stacks Image 826
Scan over nivo's van conflicten

Spanningen in de kerk komen voor. Op zich niet erg, want een gezonde spanning hebben we nodig. Maar wanneer wordt een gezonde spanning ongezond? Op basis van het werk van Speed Leas hebben twee inmiddels afgestudeerden van de CHE, Paul Esveld en Kees Hamelink, een scan ontwikkeld die aangeeft hoe ernstig de spanning is in de gemeente. Op basis van vragen krijgt U inzicht in de situatie in uw gemeente. Tevens krijgt U richtlijnen wat er in de gegeven situatie te doen is. U kunt de scan
hier vinden.
Kijk ook eens op ons weblog
Stacks Image 269
Netwerk Vredestichters zet zich in om gemeenten en de leden te helpen vredestichters te zijn of te worden. Er is een groep van ervaren sprekers, trainers en coaches die hun kennis en ervaring beschikbaar willen stellen ter ondersteuning van kerken en gemeentes. Dit netwerk is breed samengesteld, zowel wat betreft kerkelijke achtergrond als geografisch. Als U belangstelling hiervoor hebt, kunt U via een mailtje informatie aanvragen.
Stacks Image 266